کاربرد روانشناسی در حل مشکلات سازمانی

اصول روانشناسی برای مدیران و سرپرستان
یافته های روانشناسی در کار با کارکنان
شناخت اصول و کارکرد ذهن
حل مشکلات حوزه کاری در امور کارکنان
شیوه های نوین ایجاد انگیزش در کارکنان
رهبری اثربخش و شیوه های نفوذ بر دیگران
رهبری و هدایت عملکرد کارکنان ( استاندارد رفتار کار)

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار