مديريت استرس

مقدمه و ضرورت

تعريف استرس و انواع آن

تجزيه و تحليل عوامل توليد استرس

هزينه ها و پيامدهاي استرس

عوامل ايجاد استرس )فردي – گروهي – سازماني(

ارزيابي روابط استرس زا در سازمان

چگونگي مقابله با استرس و كنار آمدن با زندگي روزمره

برقراري روابط خوب و حرفه اي جهت كاهش ميزان استرس در محيط كار

تجزيه و تحليل شخصيتهاي گوناگون در محيط كار

نكات مهم در كاهش استرس

مديريت و شیوه های کاهش استرس

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار