آموزش مهارت های ده گانه کار در سازمان

ارتباط بین فردی موثر

کار گروهی

3خود آگاهی و اعتماد به نفس

حل مشکل و تصمیم گیری

استرس در محیط کار

مدیریت زمان

نگرش سیستمی

تفکر خلاق

کنترل خشم

بهداشت روانی در کار

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار