نظام پیشنهادات راهکاری موثر برای بهبود بهره وری

به منظور شکوفا سازی خلاقیت کارکنان در راستای ارائه پیشنهادات مفید، کاربردی و در استای اهداف سازمان ها و برطرف نمودن دغدغه ها و مشکلات کلیدی دوره فوق طراحی شده است تا به گونه ای ساخت یافته با ارائه ابزارها و راهکارهای مناسب بتوان انگیزه کافی و جذاب برای دریافت پیشنهادات با کیفیت بهتر فراهم نمود

الف ) اهداف دوره:

 • آشنایی با فرایند راه اندازی نظام پیشنهادات
 • آشنایی با پیشگیری از آسیب های احتمالی نظام پیشنهادات
 • دریافت برخی دستورالعمل های مورد نیاز در نظام پیشنهادات

بخش اول: آشنایی با تاریخچه نظام پیشنهادات

بخش دوم: نظام پیشنهادات در سازمان ها

 • ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
 • ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ،  ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ و ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
 • ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ و ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ
 • ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ
 • ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ
 • ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ

      بخش سوم: دستورالعمل های مورد نیاز ﻧﻈﺎﻡ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

 • فاز یک - دریافت پیشنهادات
 • فاز دو – بررسی پیشنهاد
 • فاز سه – اجرای پیشنهاد
 • فاز چهار – پاداش پیشنهاد

بخش چهارم: آشنایی با مسابقات جهانی ایده ها

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار