هوش هیجانی

مقدمه ای بر هوش شناختی و هیجانی

تعریف هوش هیجانی و مؤلفه‌هایش

سنجش هوش هیجانی شرکت‌کنندگان

شناخت خود و دیگران

برقراری ارتباط و کنترل هیجانات در ارتباطات

مؤلفه‌های برقراری ارتباط و نقش زبان بدن

انتقاد سازنده به عنوان کارکردی مهم از ارتباطات

برنامه‌ای عملی برای ارتقای هوش هیجانی

X
لطفا در صورت تمایل به دریافت خبرنامه‌های مهندسی و آموزشی شرکت و اطلاع از وضعیت دوره‌های در حال برگزاری، اطلاعات زیر را وارد کنید. کلیه اطلاعات شما، با حفظ امانت، نزد شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک نگه‌داری می‌شود.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
تلفن همراه
زمینه تخصصی

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار