فرم استخدام مسوول آموزس
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر
ورودی نامعتبر
سال تولد (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر
وضعیت تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
مقطع تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
دانشگاه محل تحصیل
ورودی نامعتبر
میزان آشنایی و تسلط بر کامپیوتر و اینترنت
ورودی نامعتبر
میزان آشنایی و تسلط بر زبان انگلیسی
ورودی نامعتبر
سابقه کار (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت شغلی فعلی (*)
ورودی نامعتبر
محل کار
ورودی نامعتبر
نام محل کارهای قبلی (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس (*)
ورودی نامعتبر
شماره تماس ضروری (ثابت) (*)
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی (*)
ورودی نامعتبر
بارگذاری تصویر پرسنلی
ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت
ورودی نامعتبر
نام، نام خانوادگی، شغل و تلفن معرف اول (شخصی که به خوبی شما را میشناسد) (*)
ورودی نامعتبر
نام، نام خانوادگی، شغل و تلفن معرف دوم (شخصی که به خوبی شما را میشناسد)
ورودی نامعتبر
استعدادها , روحيات , علايق , و توانی ها
ورودی نامعتبر
امکان همکاری تمام وقت (8/30 تا 17) (*)
ورودی نامعتبر
بارگذاری رزومه (در صورت وجود)
ورودی نامعتبر
ضروری نیست
  
امنیت امنیت
ورودی نامعتبر

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار