مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی- سرفصل دوم

 1. شناخت نقش و اهمیت رفتار سازمانی و ارتباط آن با سایر موضوعات مدیریتی
 2. رفتار سازمانی در سطح فرد
  • ارزش ها و نگرش ها
  • انگیزش
  • شخصیت و هیجانات
  • ادراک و یادگیری
  • تصمیم گیری
 1. مبانی رفتار سازمانی در سطح گروه
  • تیم های کاری
  • ارتباطات
  • رهبری و اعتماد
  • قدرت و سیاست
  • تعارض و مذاکره
 1. رفتار در سطح سازمان
  • ساختار سازمانی
  • فرهنگ
  • مدیریت تغییر
 1. مدیریت بر مبنای هدف
 2. رفتار شهروندی سازمانی
 3. رفتار در سازمان های یادگیرنده
 4. رفتار سازمانی و مدیریت عملکرد

مدیریت رفتار سازمانی برای مدیران

سرفصل‌های دوره:

جلسه اول: انگیزش و رفتار

 • فرآیند انگیزش
 • تئوری‌های محتوایی انگیزش
 • تئوری‌های فرآیندی انگیزش
 • تحلیل رفتارهای سازمانی با استفاده از تئوری‌های انگیزش

جلسه دوم: مدیریت هیجانات

 • قوه هیجانی
 • تئوری رویدادهای عاطفی
 • کاربرد هیجانات در رفتار سازمانی

جلسه سوم: شخصیت‌شناسی و تحلیل ارتباط متقابل

 • انواع تیپ‌های شخصیتی
 • سنجش شخصیت
 • انواع مکاتب روانشناسی شخصیت
 • کاربرد تئوری‌های شخصیت در سازمان
 • انواع حالت‌های من
 • تحلیل رفتار سازمانی با استفاده از متد TA

جلسه چهارم: رهبری نیروی کار

 • تئوری ویژگی‌های رهبری
 • تئوری‌های رفتاری رهبری
 • تئوری‌های اقتضائی رهبری
 • کاربرد تئوری‌های رهبری در سازمان
 • نقش‌های رهبری معاصر
 • چالش‌های مفهوم رهبری
 • یافتن و خلق رهبرن اثربخش
 • مقایسه رهبری و قدرت

جلسه پنجم: شبکه ارتباطات در سازمان

 • فرآیند ارتباطات
 • ارتباطات راغبانه
 • مشارکت احساسی و فکری با دیگران
 • سبک‌های شنود
 • سیستم‌های جلوه مرجح (REP)

PTEC-MG-012

الف- حوزه تدوین استراتژی و بازاریابی

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.
1- مشاوره و تدوین استراتژی شرکت صنعتی و بازرگانی هلدینگ صنام
2- مشاور در تدوین برنامه عملیاتی درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهر تهران
3- مشاوره و تدوین استراتژی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
4- مشاوره و تدوین استراتژی بازاریابی و فروش نمایندگی ایران خودرو 1713
5- مشاور مديرعامل در شركت ايران كانكس درتوسعه فروش و بازاریابی

ب- حوزه مدیریت پروژه و کنترل پروژه

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.
6- مشاوره در مدیریت پروژه ساخت و نصب 51 دستگاه واحد مسکونی کارگری و مهندسی در کمپینگ عسلویه
7- مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه مخزن ده هزار متر مکعبی برای شرکت تنش بتون بوشهر
8- مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت استادیوم ورزشی اسفراین برای شرکت آریا بتون سپاهان
9- مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت باشگاه ورزشی شاهین شهر اصفهان برای شرکت آریا بتون سپاهان
10- مشاوره وپیاده سازی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه شركت آب و فاضلاب بوشهر
11- مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه احداث خط لوله گاز کلاله برای شرکت جمالکاران سپید
ج- حوزه ساختار سازمانی

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.
12- مشاوره و مجری تدوین ساختار سازمانی، شرح وظایف و فرایندهای عملیاتی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران
13- تدوین شرح وظایف دویست و چهل شغل در صنایع دفاعی
14- تدوین شرح وظایف پنجاه شغل در شرکت صنعت کشت و صنعت شمال

د- حوزه نظام های مدیریتی

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.
15- مشاوره در استقرار نظام آراستگی صنایع کلاهدوز
16- مشاوره در استقرار نظام پیشنهادات در دو گروه تابعه وزارت دفاع در سال های 78 تا 84
17- مشاوره در استقرار نظام پیشنهادات در اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران
18- مشاوره در استقرار نظام پیشنهادات در شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
19- مشاوره و مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت گاز مازندران
20- مشاوره و مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت شکایت مشتریان صنایع صیاد شیرازی
21- مشاوره استقرار سيستم مديريت كيفيتISO9001(2008) اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچک
22- مدیر و مشاوره سيستم مديريت كيفيت يكپارچه شركت آريا بتون سپاهان و HSE
23- اجراي مهندسي مجدد براي يك فرايند در شركت توليدي صنعتي پيوند
24- همكاري در تهيه نظامنامه مديريت رضايت مشتري براي سازمان هوافضا
25- مشاوره و مجري استقرار نظام نگهداري وتعميرات بهره ور جامع شركت كشت و صنعت شمال
26- مشاوره و مجري استقرار نظام نگهداري وتعميرات بهره ور جامع شركت نساجي بابكان

ه- نظام های خود ارزیابی

عناوین برخی از شرکت ها که با آنها همکاری شده است.
27- مشاور و عضو کمیته تحول اداري شركت آب وفاضلاب استان بوشهر
28- مشاوره براي دريافت جایزه کیفیت در حوزه گرايش به تعالي در صنايع منتظرالمهدي
29- مدير پروزه خودارزيابي بر مبناي مدل EFQM اداره كل آب و فاضلاب استان بوشهر
30- مدير پروزه خودارزيابي بر مبناي مدل EFQM اداره كل آب و فاضلاب استان گلستان
31- مدير پروزه خودارزيابي بر مبناي مدل EFQM اداره كل آب و فاضلاب استان خراسان

و- تدریس و پژوهش
• جايزه كيفيت همت" در دومين كنفرانس مديران كيفيت،
• مقاله برتر "نگهداري وتعميرات در شركت نساجي بابكان" در دومين كنفرانس نگهداري وتعميرات،
• مقاله برتر "مدلي براي بهبود كيفيت در تعالي كسب وكار" در جشنواره كيفيت راشد،
• مقاله "چشم انداز ترسيم آينده" در امروز در اولين كنفرانس مديريت استراتژيك در سازمانهاي استراتژي محور ،
• مقالات متعدد در نشريه هاي مختلف
تدريس:
ضمن تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي براي گروه مديريت" از سال 1385 و همچنين تدريس دوره هاي ذيل در موسسات دولتي وخصوصي نيز جضور داشته ام كه به شرح ذيل است:
1- مديريت كيفيت و بهره وري تدريس 3 دوره هر دوره 50 ساعت
2- مدیریت زمان تدریس 4 دوره هر دوره 8 ساعت
3- نظام آراستگي تدريس بيش از 10 دوره هر دوره 8 ساعت
4- مديريت استراتژيك تدريس 4 دوره هر دوره 16 ساعت
5- كنترل كيفيت آماري تدريس 4 دوره هر دوره 32 ساعت
6- آشنايي با الزامات سيستم مديريت كيفيت ISO9001 تدريس 22 دوره هر دوره 20 ساعت
7- آشنايي با الزامات سيستم مديريت كيفيت HACCP تدريس 1 دوره هر دوره 12 ساعت
8- هوش هیجانی و مشتری مداری تدریس دو دوره هر دوره 8 ساعت
9- مميزي داخلي ISO9001 تدريس 20 دوره هر دوره 24 ساعت
10- آشنايي با طراحي واجراي نظام پيشنهادات تدريس 4 دوره هر دوره 8 ساعت
11- آشنايي با الزامات شش سيگما تدريس 2 دوره هر دوره 16 ساعت
12- آشنايي با مشتري مداري تدريس 4 دوره هر دوره 16 ساعت
13- آشنايي با تكنيك حل مساله تدريس 8 دوره هر دوره 8 ساعت و 16 ساعت
14- آشنايي با تكنيك QFD تدريس 2 دوره هر دوره 16 ساعت
15- آشنايي با تكنيك FMEAتدريس 2 دوره هر دوره 16 ساعت
16- فرايندگرايي و نگرش فرايندي تدريس 4 دوره هر دوره 16 ساعت
17- فرايندگرايي و نگرش فرايندي تدريس 2 دوره هر دوره 24ساعت
18- مديريت بازاريابي درمقطع فوق ليسانس و لیسانس" دانشگاه پیام نور واحد گرمسار"
19- مديريت اقتصاد درمقطع فوق ليسانس " دانشگاه پیام نور واحد گرمسار"
20- اقتصاد کلان در مقطع لیسانس
21- بودجه ریزی در مقطع لیسانس
22- مدبريت استراتژيك در مقطع فوق ليسانس" دانشگاه پیام نور واحد گرمسار"
23- مدیریت وبرنامه ریزی کنترل پروژه در مقطع لیسانس
24- تحقیق در عملیات در مقطع لیسانس
25- مدیریت تولید در مقطع لیسانس
26- روش تحقیق در مقطع لیسانس
27- آمار و کاربرد آن در مدیریت در مقطع لیسانس
28- مدیریت منابع انسانی در مقطع لیسانس
29- آشنايي با استاندارد مديريت پروژه‌PMBOK سه دوره 8 ساعت
30- استاندارد مديريت پروژه‌PMBOK یک دوره تخصصی24 ساعت
31- سمینار یک روزه سازمان هوشمند در شرکت نفت واقع در گچساران
32- سمینار یک روزه مدیریت ارزش در سازمانهای با فناوری بالا
33- سمینارهای یک روزه مدیریت زمان

PTEC-MG-011

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی-سال فراغت از تحصیل : 1382

سوابق شغلی :

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت کیسون :

پروژه آب و فاضلاب همدان (Pipe Jacking )  برای اولین بار در ایران انجام گردید با مشارکت المشرف کویت 

 پروژه 10000 واحد مسکونی کشور ونزوئلا  (نوع قراردادEPC   )

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه مرکز آموزش مدیریت پتروشیمی :

 پروژه پیاده سازی مهندسی مجدد در این مرکز به مدیریت دکتر علینقی مشایخی

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ارگ دیزل (گروه کرمان خودرو) :

 پروژه احداث خط تولید اتوبوسهای دوکابینه ایکارباس و پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت پروژه

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC GROUP)  :

 طرح توسعه میادین گازی پارس جنوبی فازهای 17 و 18 ( کنسرسیومی متشکل از OIEC-IDRO-IOEC )

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

طرح توسعه پالایشگاه آبادان مشارکت با شرکت  SEI چین

سوابق علمی و پژوهشی :

تدریس در مجتمع فنی تهران :

برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط Primavera 6

برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط MS-Project 20072010

استاندارد مدیریت پروژه  PMBOK 2008 

( برگزاری بیش از 1000 ساعت دوره آموزشی ) از سال 1388 تا كنون

تدریس دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت  SPGC (فازهای 2و3 پارس جنوبی) (24 ساعت)

تدریس دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط Primavera 6 در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

(فازهای 17و18)

تدریس دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط Primavera 6 در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

(فازهای 20و21)

تدریس دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه توسط Primavera 6  در شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

مهارتهای نرم افزاری :

تسلط به Office2007-2010 (Excel – Access –Word – Visio - Outlook –Power Point )

تسلط به MS-Project 2007 - 2010 – Primavera 6

میزان آشنایی با زبانهای خارجی :

زبان انگلیسی (Reading – Speaking – Writing - Listening )

عضویت در انجمنها و مجامع علمی:

عضو انجمن مهندسی صنایع ایران ( از سال 1381 تاکنون )

عضو انجمن مدیریت پروژه ایران ( از سال 1386 تاکنون )

مهارتهای حرفه ای و تخصصی :

طراحی و پیاده سازی رویه ها و  دستورالعملهای برنامه ریزی و کنترل پروژه مطابق با استاندارد2008  PMBOK

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه یکپارچه  (PMIS)شامل :

طراحی و پیاده سازی سيستم برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

طراحی و پیاده سازی سيستم مدیریت هزينه پروژه (Earned Value Management System)

طراحی و پیاده سازی سيستم گزارشات و اطلاع رساني (مدیریت ارتباطات)

طراحي رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي سیستم مديريت ریسک پروژه (Risk Management)

طراحی و اجرای سیستم اندازه گیری پیشرفت (PMS)

برنامه ریزی و کنترل زمانبندی EPC

تهیه جریان نقدینگی و بودجه بندی پروژه بر اساس مدیریت ارزش کسب شده  و کنترل هزینه 

PTEC-MG-010

سوابق تحصيلي

درجه تحصيلي

رشته تخصصي

محل تحصيل

معدل

سال

دکتري

مديريت صنعتي- مديريت سيستم­ها

تهران، دانشگاه تربيت مدرس

44/17

ارديبهشت 1392

کارشناسي ارشد

مديريت صنعتي- تحقيق در عمليات

تهران، دانشگاه تربيت مدرس

04/17

تير 1383

کارشناسي

مديريت صنعتي

تهران، دانشگاه صنعت نفت

48/16

مرداد 1380

ديپلم

رياضي و فيزيک

دماوند، دبيرستان باهنر

50/16

خرداد 1376

عنوان رساله دکتري: «طراحي مدل تحليل خط­مشي­هاي آموزش عالي با رويکرد پويايي سيستم­ها- مورد برنامه پنجم توسعه»

سوابق شغلي

سمت

آغاز

پايان

نام موسسه

عضو هيأت علمي

1385

1392

پژوهشکده مطالعات توسعه

کارشناس ارشد پژوهش

1384

1385

جهاد دانشگاهي دانشکده مديريت دانشگاه تهران

کارشناس مسوول وپژوهشگر

1381

1383

پژوهشکده مديريت و توسعه فناوري دانشگاه تربيت مدرس

 

 

 

سوابق تدريس

 

تدريس در دانشگاه

محل تدريس

 

اصول و روش­هاي تصميم­گيري مديران/ مديريت منابع انساني/ روش شناسي تحقيق

دانشگاه صنعتي اميرکبير: دوره­­­هاي MBA

 

تئوري و طراحي سيستم ها/ مباني سازمان و مديريت

دانشگاه صنعت نفت

 

مبانی کارآفرینی/ نظریه های کارآفرینی

دانشگاه شاهد- مقطع فوق لیسانس

 

سيستم­هاي اطلاعاتي مديريت (MIS)

دانشگاه صنعت نفت: دوره­هاي MBA

 

فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم­ها/ زبان تخصصي مديريت(1و2و3و4)/ ارزيابي اقتصادي طرحهاي صنعتي/ مديريت استراتژيک/ مديريت نوآوري

دانشگاه غير انتفاعي ارشاد دماوند

 

 

مباني سازمان ومديريت/ روش تحقيق

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند

 

مباني کارآفريني/ تدوين طرح کسب و کار(BP)/ خلاقيت، شناخت و ارزيابي فرصتها

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فرهنگ متين

 

خلاقيت و نوآوري/ مديريت و کنترل پروژه

جهاد دانشگاهي دانشکده مديريت

ارائه سمينار وکارگاه

 

نقش ابزارهاي مديريت عملکرد در ارتقاء کارآفريني سازماني در High Tech

 

مديريت استراتژيک کارآفرينانه در سازمان­هاي مبتني بر High Tech

 

تدوين طرح کسب و کار(BP)

خلاقيت، شناخت و ارزيابي فرصتها

 

مديريت زمان

 

اصول سرپرستي پيشرفته

 

       

 

 

 

سوابق پژوهشي

همکار پروژه «آينده نگاري صنعت پتروشيمي»، پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهي، 1392

مدير اجرايي پروژه «طراحي مدل کارآفريني سازماني در مديريت کلانشهرهاي کشور»، پژوهشکده توسعه کالبدي، جهاد دانشگاهي واحد کرمانشاه، 1392

مشاور پروژه «طراحي سيستم رتبه­ بندي واحدهاي آموزشي دانشگاه بين­المللي جامعه المصطفي»، دانشگاه بين المللي جامعه المصطفي (ص)، 1391

همکار پروژه «طراحي نظام پايش و بهره برداري از منابع آماري بين المللي در وزارت کشور»، پژوهشکده مطالعات توسعه، 1391

همکار پروژه «طراحي سيستم حسابداري و مديريت بهاي تمام شده محصولات و خدمات شرکت ملي گاز ايران»، دانشگاه صنعت نفت: دانشکده نفت تهران، 1390

همکار طرح «تدوين شاخص­ها و اندازه­گيري بهره­وري سازمان پژوهش و برنامه­ريزي آموزشي»، جهاد دانشگاهي دانشکده مديريت، 1388

مدير طرح «مستند سازي فرايندهاي اداره کل اجرايي پژوهشي»، دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي، 1385

مدير طرح «ارزيابي سياستهاي علم و فناوري و نوآوري»، پژوهشکده مطالعات توسعه، 1390

کارشناس پروژه «طراحي نظام جامع نظارت وارزيابي عملکرد»، پژوهشکده مديريت و فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس، 1381

کارشناس مسوول پروژه «مهندسي مجدد ساختار و فرايندهاي وزارت راه»، پژوهشکده مديريت و فناوري اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس، 1382

همکار پروژه «مهندسي مجدد فرايندهاي معاونت توسعه مديريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي»، جهاد دانشگاهي دانشکده مديريت دانشگاه تهران، 1384

همکار پروژه «مهندسي مجدد فرايندهاي سازمان تربيت بدني»، جهاد دانشگاهي دانشکده مديريت دانشگاه همکار تهران، 1387

همکار طرح «بودجه ريزي عملياتي براي دستگاههاي اجرايي استان تهران»، 1384

کارشناس پروژه «عارضه يابي کلان فرايندهاي شرکت پالايش نفت آبادان»، شركت مشاور راينه داران، 1385

 

 

صلاحيت ها

 • تسلط کافی به زبان انگليسي
 • حائز شرايط احراز استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/85 شواري عالي انقلاب فرهنگي به عنوان دانش آموخته برتر آموزشي، پژوهش و نوآوري در مقطع دکتري، خرداد 92
 • رتبه دوم ورودي آزمون دکتري مديريت سيستم ها دانشگاه تربيت مدرس، 1386
 • گواهينامه مربيگري کارآفريني بر اساس استاندارد NFTE ، سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان، 1385
 • گواهينامه صلاحيت مدرسي دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي از دانشگاه تربيت مدرس، 1390(عناوين دوره هاي صلاحيت مدرسي: روش شناسي، روش تدريس، روانشناسي يادگيري، زبان و نگارش فارسي، کاربرد روانشناسي در آموزش، تکتولوژي آموزشي و تربيت اسلامي)
 • گواهينامه دوره «راهکارهاي افزايش کيفيت خدمات پژوهشي با استفاده از فناوري اطلاعات»، پژوهشکده ICT ، ارديبهشت 1390
 • تسلط به ويراستاري متون تخصصي مديريت
 • ·         تسلط به نرم افزارهاي MS-Office، MS-Project، Visio، Spss، Lindo، Vensim.

 

عضويت در شوراها و کميته ها

عضو کميته علمي و سرپرست حوزه مديريت منابع انساني، دومين سمينار تخصصي بين­المللي خلاقيت و کارآفريني در صنايع High Tech، دانشگاه اميرکبير، بهار 1391

عضو کميته علمي دومين همايش ملي مديريت فرايندهاي سازماني، تابستان 1390

عضو کميته علمي چهارمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي مديريت عملکرد، بهار 1389

 عضو شوراي علمي گروه پژوهشي مديريت جهاد دانشگاهي واحد تهران، ازسال 1387

عضو مدعو کميته مديريت کيفيت و بهره وري سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، تابستان 1388

عضو کميته علمي هشتمين کنفرانس ملي و جشنواره نظام پيشنهادها، زمستان 1389

عضو شاخه مديريت و صنايع گروه علوم انساني دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي، 1387.

 

زمینه­های مورد علاقه

تحلیل و طراحی سیستم­

کارآفرینی

مدیریت عملکرد

سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

PTEC-MG-009

الف) سوابق تحصيلي

رشته تحصيلي

گرايش

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

كشور محل تحصيل

 

 

 

 

 

 

روانشناسی

-

دکتری

علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه آزاد

تهران

ایران

روانشناسی

-

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

تهران

ایران

روان شناسی

 

کارشناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

تهران

ایران

 

ب) پايان‌نامه‌ نوشته شده در دوران تحصيل

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

سال

بررسی تحلیلی رابطه ی خلاقیت با رضامندی زناشویی در والدین دانش آموزان تیزهوش شاغل در مدارس سمپاد، غیرانتفاعی و عادی شهر تهران

 

دکتری

1388

تنیدگی والدین: عوامل تنیدگی زا، راهبردهای مقابله با تنیدگی و سخت رویی

کارشناسی ارشد

1384

 موقعيت‌‌هاي شغلي و حرفه‌اي

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي

مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصيلي

نوع فعاليت

نوع درس

عنوان درس

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری _ عملی

روشهای تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

اختلالات رفتاری ـ عاطفی

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری ـ عملی

مبانی نظری و کاربرد آزمونها

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی بالینی

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی رشد (1)

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی رشد (2)

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

روشهای اصلاح و تغییر رفتار

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

اختلالات رفتاری عاطفی

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

بهداشت روانی

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

اختلالات یادگیری

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

نظریه های مشاوره و روان درمانی

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی و آموزش افراد استثنایی

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری ـ عملی

آسیب شناسی روانی

دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی

آموزشی

نظری ـ عملی

آزمونهای تشخیص اختلال های روانی

دانشگاه سمنان

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی بالینی

دانشگاه سمنان

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی مرضی کودک

دانشگاه سمنان

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی و آموزش کودکان تیزهوش

دانشگاه پیام نور

کارشناسی

آموزشی

نظری

روش تحقیق

دانشگاه پیام نور

کارشناسی

آموزشی

نظری

آسیب شناسی روانی 1 و 2

دانشگاه پیام نور

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی مرضی کودک

دانشگاه پیام نور

کارشناسی

آموزشی

نظری

ارزیابی شخصیت

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی

آموزشی

نظری

تغییر و اصلاح رفتار

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی

آموزشی

نظری

روان شناسی مرضی کودک

ب) سابقه ارائه خدمات حرفه‌اي (مشاوره، همكاري و غيره)

نوع خدمت حرفه‌اي

مركز يا سازمان دريافت كننده خدمات

تاريخ ارائه خدمات

از

لغايت

روان شناس بالینی

مرکز مشاوره ذهن زیبا

1380

تاکنون

مشاوره و راهنمایی

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

1382

تاکنون

 عضويت در انجمن‌ها و مجامع علمي

نام مجمع

نوع همكاري و سمت

محل فعاليت مجمع

مدت عضويت

از

لغايت

انجمن کودکان استثنایی

عضو هئیت مدیره

ایران- دانشگاه تهران

1387

1389

سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

عضو

ایران

1385

تاکنون

انجمن ایرانی روانشناسی

عضو

ایران

1388

تا کنون

 پروژه‌هاي تحقيقاتي تصويب‌شده

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، همكار، مشاور)

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

تاريخ

شروع

خاتمه

بررسی نقش دینداری  و هویت یابی بر سلامت روان نوجوانان دختر و پسر

مجری طرح

دانشگاه آزاد اسلامی

خاتمه یافته

1388

1389

تبیین سلامت روان مادران کودکان در خودمانده

مجری طرح

دانشگاه پیام نور

خاتمه یافته

1391

1392

بررسي روابط رضامندي زناشویی، رضامندی شغلی، تنیدگی شغلی و سلامت روان و جسم معلمان كودكان عقب مانده ذهنی، ناشنوا و نابینا

مجری طرح

دانشگاه آزاد اسلامی

خاتمه یافته

1390

1391

فعاليت‌هاي همكاري با هيأت تحريريه مجلات علمي

نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاري با مجله

مدت همكاري

از

لغايت

Iranian Journal of Fertility and Sterility

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

داوری

1389

1389

فصلنامه تخصصی علوم رفتاری

دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

داوری

1391

1389

اعتیاد پژوهی

ستاد مبارزه با مواد مخدر

داوری

1392

1391

 

 

 

 

 

 انتشارات

الف) كتب منتشرشده

عنوان كتاب

نوع كار (ترجمه، تأليف، گردآوري، ويرايش)

ناشر

شهر و كشور محل نشر

سال چاپ

راهنمای نظری و عملی مقابله با تنیدگی

تالیف

رشد فرهنگ

تهران- ایران

1391

مهارت های ارتباطی در نیروی انتظامی: رویکردها و راهکارها

تالیف

نیروی انتظامی

تهران- ایران

1392

 ب) مقالات منتشرشده

عنوان مقاله

نام نشريه

شماره

صفحه

سال چاپ

نشانگان تنیدگی، عوامل تنیدگی زا و راهبردهای مقابله در والدین دانش آموزان ناشنوا

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

2

173-163

1389

بررسی رابطه محیط آموزشگاهی و هوش با خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تیزهوش

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

4

131-123

1388

رابطه ی دینداری با سلامت روان در نوجوانان

فصلنامه علوم رفتاری

5

21-12

1389

شادكامي ، بهزیستی روانی و راهبردهاي افزايش شادكامي در خانواده هاي كودكان كم توان ذهني

 

فصلنامه احیاء

13

43-36

1388

ساخت و هنجاریابی مقیاس رضامندی همسران (فرم کوتاه)

مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

1

16-3

1390

نقش بار کاری، خواب، سلامت روانشناختی و عوامل فردی در رخداد خطاهای پرستاری

مجله علوم پزشکی گرگان

 

 

1392

تبیین سلامت روان مادران کودکان درخود مانده بر اساس راهبردهای مقابله با تنیدگی و رضامندی زناشویی

مجله افراد استثنایی

 

 

1392

 

ج) مقالات ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

عنوان مقاله

عنوان همايش، كنفرانس و غيره

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)

زمان

تاثیر موسیقی درمانی فعال  بر توانش های اجتماعی افراد کم توان ذهنی تربیت پذیر

 

همایش سراسری کودکان استثنایی

دانشگاه تهران

پوستر

1388

بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه ی بین عوامل فشارزای خانوادگی دانش آموزان ناشنوا با نشانگان تنیدگی و نستوهی

همایش سراسری کودکان استثنایی

دانشگاه تهران

پوستر

1388

نقش هوش هیجانی در پیش بینی  فرسودگی شغلی معلمان

 

همایش منطقه ای بهداشت روانی

دانشگاه آزاد اسلامی

سخنرانی

1387

بررسی میزان افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در معتادان : رهیافتی برای پیشگیری از    آسیب های اجتماعی

همایش منطقه ای بهداشت روانی

دانشگاه آزاد اسلامی

سخنرانی

1387

نشانگان تنیدگی مادران شنوای دانش آموزان ناشنوا : شواهدی از منابع و عوامل تنیدگی زا

 

همایش ملی روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

سخنرانی

1386

بررسی رابطه ی هویت یابی با دینداری (مذهب): شواهدی از اواخر نوجوانی

همایش منطقه ای روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

سخنرانی

1386

بررسی همبستگی دو نوع روش مشارکتی جیگ ساو (یک و دو) در عملکرد درس علوم تجربی پایه چهارم

همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تاکید بر جهان اسلام

جزیره کیش

سخنرانی

1389

مقایسه حافظه دیداری کودکان عادی و کودکان با اختلال های یادگیری

همایش ملی روان شناسی تربیتی

دانشگاه شهید رجایی

سخنرانی

1391

مقایسه سلامت روان مادران کودکان درخودمانده، بیش فعال همراه با نارسایی توجه و عادی

انجمن روانپزشکی کودکان و نوجوانان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پوستر

1391

 د) فعالیت های آموزشی:

- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 1391-1390

- مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1384-1391

- مدرس مدعو دانشگاه سمنان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 1390

-مدرس دانشگاه علامه طباطبایی تهران

ه) دوره های برگزار شده:

- مدیریت استرس و کنترل خشم – مدیریت زمان – شیوه های ایجاد انگیزه در کارکنان  - روان شناسی صنعتی و سازمانی – بهداشت روانی در محیط کار  - مهارت های ارتباط موثر در سازمان  - شیوه های حل تعارض زناشویی بر اساس شیوه های شناختی- رفتاری، آموزش هوش هیجانی  

 و)

سازمان های برگزار شده:

شرکت ملی نفت ایران – مرکز آموزش نفت محمود آباد – شرکت سایپا – شرکت ملی نفت و گاز ایران – پالایشگاه شهید هاشمی نژاد – شرکت ملی پتروشیمی و شرکت های تابعه – مرکز فرهنگی و آموزشی پتروشیمی جم و .....

PTEC-MG-008

سوابق تحصيلي
1. فارغ‌التحصيل مقطع دكتري مديريت توليد و عمليات، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، 1389
2. فارغ‌التحصيل مقطع کارشناسي ارشد مديريت صنعتي (گرايش تحقيق در عمليات)، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، 1384
3. فارغ‌التحصيل مقطع کارشناسي مديريت صنعتي، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، 1379
سوابق آموزشي
1. تدريس دروس مختلف مقطع کارشناسي مديريت صنعتي از سال 1385 تا کنون
2. تدريس دروس مختلف کارشناسي ارشد مديريت (صنعتي، بازرگاني، MBA از سال 1387 تا کنون
3. برگزاري دوره¬هاي آموزشي و کارگاهي مديريت بهره¬وري براي مديران ارشد و مياني بانک صادرات، 1385
4. برگزاري دوره‌ي آموزشي شش سيگما براي مديران و کارشناسان سازمان صنايع و معادن استان گلستان، 1388
5. برگزاري دوره¬هاي آموزشي و کارگاهي مديريت توليد و عمليات براي مديران و کارشناسان شرکت نفت، 1388
6. همکاري در برگزاري دوره¬هاي مختلف (نظير مديريت بهره¬وري، مديريت ناب، مديريت ريسک، تئوري‌هاي مديريت و سازمان، مديريت ارزش، و ...) با سازمان مديريت صنعتي استان خراسان جنوبي، 1385
7. برگزاري سمينار مديريت برند در صنعت گردشگري، ومين همايش ملي برند، اصفهان، 1392
8. برگزاري کارگاه آموزش مقدماتي مقاله‌نويسي، دانشگاه قم، 1392
9. برگزاري دوره‌ي کاربردي آشنايي با نظريه‌هاي مديريت و سازمان، گروهي از مديران صنايع، موسسه شايگان، 1387
سوابق پژوهشي
1. مدلي براي تبيين مديريت روابط قدرت در لايه‌ي خرده‌فروشي زنجيره‌ي تامين محصولات غذايي، رساله‌ي دکتري در مديريت توليد و عمليات، 1389
2. طراحي مدلي جهت تعيين نظام استقرار (مکان‌يابي) تسهيلات ارائه دهنده‌ي خدمات در مناطق شهري، مطالعه‌ي موردي: دستگاه‌هاي خودپرداز بانک کشاورزي در منطقه‌ي 10 شهرداري تهران، پايان نامه کارشناسي ارشد، 1384
3. همکاري در طرح پژوهشي شناسايي، عارضه‌يابي و بهبود فرايندهاي سازماني و اجراي وضعيت بهينه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز، 1391
4. راهنمايي، مشاوره، و داوري چندين پايان نامه در مقطع کارشناسي ارشد
5. داوري مقالات در چندين نشريه‌ي علمي- پژوهشي
ﻫ ) سوابق پژوهشي
1. عضو هيئت علمي دانشگاه دولتي قم
2. مدير گروه مديريت صنعتي دانشکده مديريت دانشگاه قم از سال 1390 تا کنون
3. مدير عامل شرکت توليدي فراورده‌هاي نوشيدني تسنيم‌نوش (سهامي عام) از 1390 تا 1392
4. عضو هيئت مديره شرکت گردشگري آتيه ساوالان از سال 1391 تا کنون
5. مشاور گروه آتيه ساوالان از 1392
6. کارشناس مسئول واحد مطالعات اقتصادي شرکت سرمايه‌گذاري بهمن، از 1386 تا 1388
7. نماينده‌ي مرکز تحقيقاتي معاصر در استان گلستان و پژوهشگر همکار اين موسسه از سال 1385
8. مدير پروژه "طراحي مدل برون‌سپاري فرايندهاي شرکت پالايشگاه سرخون و قشم"، 1389
9. مجري پروژه‌ي "طراحي سامانه جامع آماري سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش وزارت آموزش پرورش"، 1386
10. همکار اصلي پروژه "ارائه‌ي چارچوب‌هاي ارزيابي تصميم و عملکرد برون‌سپاري در معاونت فني شرکت قطارهاي مسافري رجا"، 1386
11. مدير فاز سوم پروژه "طراحي مدل برون‌سپاري فعاليت‌هاي بانک صنعت و معدن"، 1385
12. مشاور اجرايي شرکت خدمات کالاي شهروند، 1385
13. مجري پروژه "طراحي سيستم ارزيابي و رتبه‌بندي تامين‌کنندگان شرکت خدمات کالايي شهروند"، 1384
14. مجري پروژه "طراحي فرايند تعريف و شناسايي کالا و تامين‌کننده در شرکت خدمات کالايي شهروند"، 1384
15. مشاور طرح جامع توسعه خدمات کالايي شرکت شهروند، "جايابي فروشگاه‌هاي محله در سطح شهر تهران"، 1384
16. همکاري در پروژه "ساماندهي زنجيره‌ي تامين شرکت خدمات کالايي شهروند"، 1383 تا 1384
17. مجري پروژه "تدوين سياست‌هاي توسعه‌ي صنعتي و معدني استان‌هاي 30 گانه‌ي کشور (15 استان)"، 1383
18. مشاور پروژه "مقايس کارايي نسبي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها، 1383
19. مشاور پروژه "مقايسه کارايي نسبي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها، 1383
20. مجري پروژه "بهبود فرايندهاي کارخناه توليدي پارس تسو با استفاده از تکنيک شبيه‌سازي"، 1383"
21. همکاري در پروژه "مقايسه کارايي نسبي کارخانجات توليدکننده نوشابه وابسته به گروه صنايع آشاميدني زمزم با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها، 1382
22. همکاري در پروژه "مهندسي مجدد فرايندها و ساختار معاونت تحقيقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزي"، 1381
23. مجري پروژه "طراحي و اصلاح فرم‌هاي آموزشي دانشگاه هرمزگان"، 1379
و) زمينه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي مورد علاقه:
3. آمار و کاربرد آن در مديريت 2. كنترل كيفيت آماري 3. كنترل پروژه 4. تحقيق در عمليات
5. مديريت توليد و عمليات 6. تئوري‌هاي مديريت و سازمان 7. مديريت بهروري 8. سيستم¬هاي خريد و انبارداري 9. تعميرات و نگهداري و قابليت اطمينان
10. مباحث مرتبط با حوزه مديريت زنجيره تأمين کالا و خدمت، شامل: طراحي زنجيره تأمين، لجستيک، سيستم¬هاي حمل و نقل و توزيع کالا، انتخاب تأمين¬کنندگان، سيستم هاي ارزيابي عملکرد، مکان¬يابي تسهيلات، خرده¬فروشي، مديريت ريسک زنجيره¬ي تأمين، و ...
11. مباحث مرتبط با حوزه طراحي سازمان، شامل طراحي ساختار و مهندسي مجدد فرايند و ساختار، استراتژي، سيستم¬هاي ارزيابي، و ...
12. پياده¬سازي سيستم مديريت کيفيت
13. تحليل صنعت 

PTEC-MG-007

 

 

 

 Experience:

1997-1998 Mapna generator ( Pars )
Responsible of quality control for incoming material

1998-2002 Mapna generator ( Pars )
Responsible of quality control in machining workshops

2002 up to now Mapna generator ( Pars )
Quality Control Manager

Education:
1993-1997 Karaj University (Azad University)
B.S Industrial Engineering

Qualifications:
- English Language course in Iran Language Institute (ILI) until level 8A
- training course about manufacturing of Generator type TY10546 in Ansaldo Co. (Italy)
- Machining of Rotor Body training course (quality parameters) in Ansaldo Co. (Italy)
- Management training course (level2)
- Statistical process control training course
- MSA
- FMEA, PFMEA
Skills:
- Managing and supervision on using of Quality Control Plan for all current projects (hydro & Turbo projects ) in workshops under supervision of supervisor of Elin , Siemens , Alestom and GE
- Management and participation in preparation of quality control report, quality control plan and final book for manufactured components.
- Coordination and managing of inspections in different category for delivering manufactured component to clients.
- Quality supervision on subcontractors and checking their productions.
- Checking of components which manufactured by foreign suppliers in their factories (Ansaldo, SDF and EGE).
- Preparation of assessment report for subcontractors for hierarchy of them.
- Teaching of GD&T (geometrical and Dimensional Tolerance)
- Doing following activities for increasing of quality:
1-Convening on nonconformity meeting and defining relative's corrective actions and following of them to be sure their accomplishment.
2-Defining and preparation of many kind of indicators (conformity and nonconformity) to monitoring and analyzing of situation of productions.
References are available upon request

PTEC-MG-06


• سوابق علمی – تحقیقاتی
- فصلنامه علمي مهندسي صنايع پويا : مسئول واحد تحقيقات
- فصلنامه علمي مهندسي صنايع پويا : دبیر تیم مدیریت پروژه
- علوم کامپیوتری : تسلط بر نرم افزارهای
• MICROSOFT OFFICE –
o M.S.PROJECT – PRIMAVERA – PRIMAVERA ENTERPRISE
- زبان انگلیسی : مکالمه در حد PRE-ADVANCED
- آشنایی با بحث متره و برآورد
- آشنایی با اصول طراحی PIPING & PLOT PLANT
- تسلط بر استاندارد مدیریت پروژه PMBOK 4th & 5th Ed.
- تسلط بر طراحی و پیاده سازی سیتم های مدیریت پروژه بر اساس PMBOK 4th Ed. 2008
- عضو موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
- دارای مدرک مدیریت حرفه ای پروژه (PMP) از موسسه PMI آمریکا
• سوابق تدریس:
• شرکت نفت فلات قاره :
• دوره های MSP و برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر مرکزی تهران و مناطق عملیاتی خارگ و بهرگان سر
• شرکت ملی گاز ایران :
• دوره های MSP و برنامه ریزی و کنترل پروژه در دانشگاه شهید عباسپور
• شرکت ملی پتروشیمی :
• دوره های MSP , و برنامه ریزی و کنترل پروژه و PRIMAVERA همکاری با شرکت راهبران
• شرکت مهندسی مهراس :
• دوره های PRIMVERA ENTERPRISE و PRIMAVERA
• دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
• دوره PRIMAVERA
• شرکت بین المللی پتروتکسان – شرکت کارآمدان مدیریت پروژه
• دوره PRIMAVERA
• موسسه آموزش عالی نوین پارسیان :
• کارگاه کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه
• مدیریت پروژه بر اساس استاندارد (PMBOK 4th Ed. 2008)
• Primavera
• Primavera Enterprise (P6)
• برنامه ریزی و مدیریت پروژه های EPC
• سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS
• مدیریت پروژه ارزش کسب شده (مدیریت هزینه پروژه) EVPM
• مرکز آموزش وزارت بازرگانی :
• مدیریت پروژه بر اساس استاندارد (PMBOK 4th Ed. 2008)
• Primavera
• Primavera Enterprise (P6)
• برنامه ریزی و مدیریت پروژه های EPC
• آکادمی توف ایران – آلمان TUVNORD-IRAN :
• مدیریت پروژه بر اساس استاندارد (PMBOK 4th Ed. 2008)
• برنامه ریزی و مدیریت پروژه های EPC
• مدیریت پروژه ارزش کسب شده (مدیریت هزینه پروژه) EVPM
• قرارگاه خاتم – قرب نوح- شرکت صدف / شرکت سپاسد :
• دورهPrimavera
• دوره مدیریت و اجرای پروژه های EPC
• مرکز آموزش پیمانکاران مصلی امام خمینی :
• مدیریت پروژه بر اساس استاندارد (PMBOK 4th Ed. 2008)
• موسسه TUV Rheinland / دانشگاه سراسری کردستان :
• Primavera Enterprise (P6)
• مدیریت پروژه بر اساس استاندارد (PMBOK 4th Ed. 2008)
• شرکت مشاور/پیمانکار دژسان بند / شرکت مشاور وینه سار :
• Primavera Enterprise (P6)
• دانشگاه پیام نور پرند :
• مدیریت پروژه بر اساس استاندارد (PMBOK 4th Ed. 2008)
• شرکت بنادر و کشتیرانی – بندر شهید رجایی بندر عباس :
• دوره مستندسازی فنی پروژه ها
• شرکت نفت و گاز پارس (POGC) :
• مدیریت پروژه بر اساس استاندارد (PMBOK 4th Ed. 2008)همکاری با شرکت ره آوران فنون پتروشیمی
• شرکت پتروشیمی خارگ :
• مدیریت پروژه های صنعتی EPC
• مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران :
• مدیریت ریسک پروژه
• مرکز آموزش سوربون :
• مدیریت پروژه
• مدیریت پروژه همراه با نرم افزار MSP
• شرکت صنعتی ماموت :
• مدیریت پروژه همراه با نرم افزار MSP

• سوابق اجرایی:
• شرکت : شرکت عمرانی نصیر بنیاد (پاره وقت)
• سمت : برنامه ریزی و کنترل پروژه پالایشگاه گاز ترش در پاکستان
• شرکت : شرکت فنی مهندسی فهامه
• سمت : کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
• شرکت : برج مسکونی بوستان (واقع در فرمانیه) (پاره وقت)
• سمت : مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه
• شرکت : گروه تخصصی رجایی
• سمت : کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه (ساخت اسکلت فلزی فازهای 9 & 10 پارس جنوبی و مخازن ذخیره نفت شرکت ملی نفت در جزیره خارگ)
• شرکت : شرکت بین المللی پتروتکسان
• سمت : کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه – Zone 2 پتروشیمی اروند در منطقه وبژه بندر امام خمینی
• شرکت : گروه تخصصی رجایی
• سمت : سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه توسعه BOP مکانیکال نیروگاه شهید سلیمی نکا و پروژه مخازن ذخیره سوخت جزیره خارگ
• شرکت : شرکت مهندسان مشاور پاسیکو (پاره وقت)
• سمت : سرپرست واحد مدیریت پروژه
• شرکت : شرکت صدف (قرارگاه خاتم – قرب نوح) (پاره وقت)
• سمت : مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه احداث انبار نفت ماهشهر
• شرکت : شرکت مشاور مدیریت پروژه نیکو ویرا پارس (پاره وقت)
• سمت : نماینده مدیر عامل و کارشناس ارشد و مشاور طراح و پیاده سازی سیستمهای مدیریت پروژه
• شرکت : پاد پی پاسارگاد – انبوه سازی پروژه های ساختمانی (پاره وقت)
• سمت :
• مشاور طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس PMBOK
• مشاور برنامه ریزی و مدیریت پروژه های شرکت
• شرکت : شرکت مپنا – توسعه 3
• سمت :
• مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه نیروگاه برق و بخار دماوند در عسلویه (88 الی 2/90)
• مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه نیروگاه متمرکز پارس جنوبی در عسلویه (2/90 تاکنون)
• مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه تولید برق و آب جزیره ابوموسی (9/91 تاکنون)

 

PTEC-MG-05

سوابق تحصیلی و مدارک حرفه ای:

 • دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه­ای (PMP) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
 • کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت- دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • کارشناس ارشد MBA و مهندس صنایع
 • دارای گواهی دوره مدیریت پروژه پیشرفته دانشگاه ESC Lille ( فرانسه)
 • دارای گواهی" مدیر سیستم­های مدیریتی Grade A " از انجمن مهندسی صنایع ایران
 • دارای گواهی سر ممیزی رسمی ISO 9001 ثبت شده DIN آلمان

سوابق کاری:

 • ·        ارزیاب جایزه ملی پروژه برتر ایران
 • سابقه تدریس در بیش از 100 دوره آموزشی در زمینه مدیریت پروژه
 • مدرس دوره­های عالی مدیریت پروژه در موسسات آموزش عالی آزاد وابسته به وزارت علوم
 • مشاوره و تدریس مدیریت پروژه در گروه مپنا (مدیریت پروژه­های نیروگاهی ایران)، مگا پروژه پدیده شاندیز، شرکت فن آوران پارسیان، شهرداری تهران (منطقه 11)، شرکت مهندسی پروژه­های آب و نیروی ایران، سازمان توسعه برق ايران(IPDC)، شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان (مانا)، شرکت نفت و گاز پارس (POGC)، پروژه فازهای 15و16 پارس جنوبی، فازهای 22و24 پارس جنوبی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت مس سرچشمه، و...
 • مولف اصلی مقاله " "بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور در صنعت ساخت ایران از دیدگاه خبرگان " ارائه شده در هشتمین كنفرانس بين المللي مديريت پروژه ايران (آبان ماه 1391)
 • عضو مولفین مقاله "مقایسه اولویت کارکردهای دفتر مدیریت پروژه در سازمان های کارفرمایی، مشاوره ای و پیمانکاری " ارائه شده در هشتمین كنفرانس بين المللي مديريت پروژه ايران (آبان ماه 1391)
 • مولف اصلی مقاله "رهيافتي بر تهيه اسناد يكپارچگي در پروژه زير ساختي، مطالعه موردي پروژه بخش خشكي احداث پلايشگاه گاز فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي" ارائه شده در ششمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه ايران (دی ماه 1389)
 • مولف مقاله " دفتر مدیریت پروژه: کارکردها و دستاوردها" منتشر شده در شماره 50 ماهنامه اروند، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران  (IOEC)(شهریور ماه 1391)

سخنرانی ها:

 • ارائه دو سخنرانی با عناوین "مدیریت پروژه های بزرگ" و "مدیریت موثر پروژه­ها با استفاده از دفتر مدیریت پروژه" در نخستین همایش ملی پروژه­های ساخت (دانشگاه فردوسی مشهد-مهر1390)
 • ارائه سخنرانی با موضوع " چالش­ها و راهکارهای پیاده سازی PMO" در اولین همایش تخصصی دفتر مدیریت پروژه راهکارهای استقرار و ارتقاء آن (آذر 1390)
 • ارائه سخنرانی با موضوع " نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در توسعه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در اولین همایش تخصصی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (دی ماه 1390) 
 • ارائه دو سخنرانی با عناوین " بایدها و نبایدهای تهیه منشور پروژه" و " اشتباهات تاکتیکی دفاتر مدیریت پروژه" در اولین کنفرانس ملی پروژه های ساخت (دانشگاه فردوسی مشهد- آبان 1392)

ورود

کتاب ترموفلو مهندس سعادتی 

 

کانال تلگرام پیتِک 

 

 

 دریافت اطلاعات کتاب مبانی شیرین سازی آب- نگین بهشت کار