مرکز تماس : ۸۸۹۸۲۴۰۸

برگزار کننده دوره های تخصصی نیروگاه

 شرکت مهندسی پرداد پترودانش در سال 1388 توسط گروهی از متخصصان صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه کشور بنیان نهاده شد.

خدمات فنی و مهندسی

cfd-01

شبیه سازی CFD 

دنیای پیرامون، متشکل است از پدیده‌های فیزیکی بسیاری که بخش قابل توجهی از این پدیده‌ها، در حیطه مکانیک شاره‌ها قرار می‌گیرد. جریان‌های اقیانوسی، توده‌های هوایی، جریان خون در رگ‌ها، مجراهای تنفسی، جریان سیال اطراف خودرو، جریان باد در اطراف ساختمان و بسیاری دیگر از پدیده‌های شاره‌ای، نمونه‌ای از این فیزیک‌ها هستند.

طراحی صحیح و هوشمندانه بسیاری از تجهیزات مهندسی، نیازمند درک صحیحی از این پدیده‌هاست. بدین منظور از دانش مکانیک سیالات، بر پایه قوانین حرکتی ارائه‌شده توسط نیوتن استفاده می‌شود. این قوانین به صورت کلی در قالب چهار معادله اصلی برای بقای مومنتوم و جرم ارائه می‌گردد.
ادامه

پایش وضعیت 

دنیای پیرامون، متشکل است از پدیده‌های فیزیکی بسیاری که بخش قابل توجهی از این پدیده‌ها، در حیطه مکانیک شاره‌ها قرار می‌گیرد. جریان‌های اقیانوسی، توده‌های هوایی، جریان خون در رگ‌ها، مجراهای تنفسی، جریان سیال اطراف خودرو، جریان باد در اطراف ساختمان و بسیاری دیگر از پدیده‌های شاره‌ای، نمونه‌ای از این فیزیک‌ها هستند.

طراحی صحیح و هوشمندانه بسیاری از تجهیزات مهندسی، نیازمند درک صحیحی از این پدیده‌هاست. بدین منظور از دانش مکانیک سیالات، بر پایه قوانین حرکتی ارائه‌شده توسط نیوتن استفاده می‌شود. این قوانین به صورت کلی در قالب چهار معادله اصلی برای بقای مومنتوم و جرم ارائه می‌گردد.
ادامه

نیروگاه 

دنیای پیرامون، متشکل است از پدیده‌های فیزیکی بسیاری که بخش قابل توجهی از این پدیده‌ها، در حیطه مکانیک شاره‌ها قرار می‌گیرد. جریان‌های اقیانوسی، توده‌های هوایی، جریان خون در رگ‌ها، مجراهای تنفسی، جریان سیال اطراف خودرو، جریان باد در اطراف ساختمان و بسیاری دیگر از پدیده‌های شاره‌ای، نمونه‌ای از این فیزیک‌ها هستند.

طراحی صحیح و هوشمندانه بسیاری از تجهیزات مهندسی، نیازمند درک صحیحی از این پدیده‌هاست. بدین منظور از دانش مکانیک سیالات، بر پایه قوانین حرکتی ارائه‌شده توسط نیوتن استفاده می‌شود. این قوانین به صورت کلی در قالب چهار معادله اصلی برای بقای مومنتوم و جرم ارائه می‌گردد.
ادامه

مرکز نشر

نرم‌افزار ترموفلو، یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای مهندسی نیروگاه است که در زمینه طراحی پایه و سیکل حرارتی نیروگاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران نیز، بیشترِ مشاوران، کارفرمایان، بهره‌برداران و پیمانکارانِ ساخت نیروگاه، از این نرم‌افزار بهره‌ می‌برند.

آموزش مجازی

نرم‌افزار ترموفلو، یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای مهندسی نیروگاه است که در زمینه طراحی پایه و سیکل حرارتی نیروگاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران نیز، بیشترِ مشاوران، کارفرمایان، بهره‌برداران و پیمانکارانِ ساخت نیروگاه، از این نرم‌افزار بهره‌ می‌برند.

معرفی پیتِک

شرکت مهندسی پرداد پترودانش در سال 1388 توسط گروهی از متخصصان صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه کشور بنیان نهاده شد. هدف اصلی این شرکت برگزاري دوره هاي فني و تخصصي مورد نياز صنعت كشور با اتکا بر دانش و تجربه گروه کثیری از متخصصان طراز اول کشور مي‌باشد. در کنار آن، این شرکت اقدام به ارائه خدمات مهندسی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین خدمات تحقیق و توسعه در حیطه صنایع مختلف نموده است.
با پیتِک همراه شوید